Debata: Nauka vs. Religija

PRIKAŽI VIŠE

Da li su nauka i religija zaista u konfrotaciji? Šta je NOMA, koncept nepreklapajućih oblasti? Može li se danas biti naučnik i verovati u Velikog Kreatora?

 

Da li su nauka i religija zaista u sukobu? Kakav je odnos vere i znanja bio u prošlosti, a kakav danas? Šta je NOMA, koncept nepreklapajućih oblasti? Može li se danas biti naučnik i verovati u Velikog Kreatora?

U razgovoru su učestvovali:

Branko Karapandža, biolog

Igro Smolić, astronom, Institut za fiziku

Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta

Radovan Bigović, profesor Bogoslovskog Fakulteta

Muhamed Jusufspahić, muftija beogradski

 

Moderator:

Milica Maksimović

Predavanje sa Festivala nauke 2011.