Maluma-Takete efekat

PRIKAŽI VIŠE

Da li se se ikada pitali zašto se kuća zove baš kuća – da li bi mesto gde živimo podjednako lako moglo da se zove kafa ili nos? Na kraju krajeva, ništa u samom objektu se ne bi poromenilo, samo bi ga imenovali drugom rečju. 

Ipak, možda postoji specifičan razlog zašto je određeni objekat povezan baš sa konkretnom rečju. Naučnici koji se bave jezičkim simbolizmom smatraju da ove veze ipak nisu potpuno nasumične već da iza njih u određenoj meri stoji neka pravilnost.

Da bi ste se uverili u to prvo uradite sledeću demosntraciju: pogledajte ovih šest oblika i pokušajte svakom da date ime -- maluma ili takete.


Velika je verovatnoća da ste reč maluma povezali su sa oblim stimulusima, a takete sa uglastim. Uprkos tome što verovatno nikada ranije niste čuli ove reči, postoji nešto što vam je govorilo da oblasti crtež mora biti maluma. Objašnjenje leži u tome da dok izgovaramo ove reči proizvodimo zvukove koji nas asociraju na nešto oštro ili oblo. Reči koje u sebi obiluju glasovima poput o,u, b, m, l zvuče „mekano“ i zato nas asociraju na oble slike. Potpuno je suprotna situacija sa fonemama poput e, i, d, t, k - one stvaraju zvuk koji je dosta „grublji“ i u tom duhu se povezuju sa oštrim linijama. Kada se Maluma-Takete zadatak zada ljudima u različitim kulturama, od perioda ranog detinjstva pa do pozne starosti, onima koji znaju da čitaju i pišu ili onima koji nisu pismeni uvek se dobijaju isti odgovori – maluma je nešto oblo, a takete i njemu slične reči su uvek oštre. Ovaj efekat je danas veoma interesantan zato što poziva naučnike koji se bave jezikom da preispitaju svoje učenje o tome da između reči i značenja koje nosi ne postoji nikakva povezanost. Na konkretnom primeru kuće, možda je oblik samog objekta (činjenima da imao dosta pravih, oštrih linija) doprineo tome da se sa njim poveže reč koja počinje veoma oštro – fonemom k. Dakle, ovime ne želimo da kažemo da postoji apsolutan smisao zašto određeni objekti nose svoje nazive, ali upućujemo na činjenicu da te veze najverovatnije nisu potpuno arbitrarne. 

 

Sada kada ste saznali šta čini reč oblom odnosno oštrom možete i sami pokušati da ih napravite i zajedno sa svojim ukućanima testirate ovaj efekat