Rastvori

PRIKAŽI VIŠE

Kada smo upoznali građu atoma i molekula, obavezno je pomenuti i da su atomi i molekuli, u određenim uslovima više ili manje reaktivni.

To znači da molekuli i atomi jedni sa drugima stupaju u hemijske reakcije gde reaguju i nastaju novi molekuli nastali spajanjem dva ili više postojećih, raspadom jednog i tako dalje. Međutim, kako bi reakcija bila potpuna, moramo je izjednačiti i uspostaviti ravnotežu sa jedne i sa druge strane reakcione strelice. Radeći na papiru, taj proces podseća na mešavinu hemije i jednostavne matematike.

U simulaciji, vidimo šta se zaista dešava:

Među najvažnijim terminima koji se koriste u jednostavnim i manje jednostavnim proračunima u hemiji, provlače se termini koncentracije i pH vrednosti. Definicije ovih termina je lako izvesti, pa čak i sami osmisliti, ali upotreba ovih termina u praksi, u zadacima i u ogledima daleko je lakša kada se vidi šta se zapravo dešava ,,u čaši“, odnosno u supstanci kojoj menjamo koncentraciju odnosno pH vrednost:

pH vrednost (osnovni nivo):