Moj lab: Danijela Marković

Serijal "Laboratorijske priče"
PRIKAŽI VIŠE

Danijela je naučnica u francuskom Nacionalnom centru za naučna istrazivanja (CNRS).

Radi u CNRS/Thales laboratoriji u blizini Pariza. Bavi se neuromorfnim računom sa spin nano-oscilatorima. Njihova magnetizacija ima nelinearne oscilacije pod uticajem struje spina, što im omogućava da oponašaju neurone. Koristeći njihova dinamička svojstva, može da implementira neuralne mreže sa fizičkim sistemima koji imaju sposobnost da uče.

Tokom njenog postdoka je pokazala da takva mala neuralna mreža može da raspoznaje brojeve koje su razni ljudi izgovorili.

Doktorirala je kvantnu fiziku na Ecole Normale Supérieure u Parizu.

 

Apel za srpsku naučnicu u Francuskoj Danicu Ćirić, koja boluje od retkog oblika raka. Ukoliko ste u mogućnosti da pomognete posetite http://victoryfordanica.com/

U saradnji sa