Moj lab: Boris Belin

Serijal "Laboratorijske priče"
PRIKAŽI VIŠE

Boris je francuski doktorant, koji živi u pariskom području.

Takođe, Boris je član Instituta za fiziku „Institut de Chimie Physique in the Université Paris-Saclai“ u istraživačkoj grupi koja radi numeričke teorijske simulacije za nauku o materijalima. Njegovu doktorsku disertaciju finansira američka kompanija („Materials Design Inc“) koja komercijalizuje programe atomske simulacije za industriju i istraživačke institute.

Proučava morfologiju polimera, koji su veliki špageti poput molekula sa hiljadama atoma, kada su u čvrstoj fazi. Ova morfologija nije dobro poznata, pa Boris simulacijom pokušava da napravi most između čistih teorijskih razmatranja i eksperimenata.

Cilj je razumeti kako ovo zapletanje špageta utiče na elastičnost ili propusnost ove vrste materijala.

 

Apel za srpsku naučnicu u Francuskoj Danicu Ćirić, koja boluje od retkog oblika raka. Ukoliko ste u mogućnosti da pomognete posetite http://victoryfordanica.com/

U saradnji sa