Moj lab: Anđelika Bjelajac

Serijal "Laboratorijske priče"
PRIKAŽI VIŠE

Anđelika radi kao naučni saradnik u Ecole Polytechnique u Palaiseau.

Svojim neumornim radom dala je veliki doprinos u oblasti energije. Od njenih materijala se prave baterije, solarne ćelije ili fotokatalizatori koji koriste sunčevu energiju da ubrzaju neku reakciju npr. degradaciju zagađujućih materija.

Dobitnica je stipendije Campus France u okviru programa "Make our planet great again" (MOPGA). Sintetiše i ispituje karakteristike fotokatalizatora i anoda za natrijumske baterije na bazi ugljeničnih nanocevi. 

 

Apel za srpsku naučnicu u Francuskoj Danicu Ćirić, koja boluje od retkog oblika raka. Ukoliko ste u mogućnosti da pomognete posetite http://victoryfordanica.com/

U saradnji sa