Moj lab: Aleksandar Milosavljević

Serijal "Laboratorijske priče"
PRIKAŽI VIŠE

Aleksandar je “beamline scientist“ na sinhrotronu SOLEIL, u blizini Pariza.

Aleksandar  Milosavljević, kome u ovoj prezentaciji pomaže kolega Kristof, radi na liniji PLEIADES koja se bavi XPS/NEXAFS spektroskopijom atoma, molekula i drugih kompleksnih sistema (klasteri, nanocestice, biomolekuli) u gasnoj fazi. Pre dolaska u Francusku, bio je Naučni savetnik na Insititu za fiziku u Beogradu, u laboratoriji za atomske sudarne procese. Doktorirao je u oblasti atomske i molekulske fizike, na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Više informacija: http://mail.ipb.ac.rs/~vraz/

 

Apel za srpsku naučnicu u Francuskoj Danicu Ćirić, koja boluje od retkog oblika raka. Ukoliko ste u mogućnosti da pomognete posetite http://victoryfordanica.com/

U saradnji sa