Projekat: MARCH

MARCH (MAking science Real in sCHools) je projekat koji ima za cilj da učini nauku atraktivnom u školama. Finansiran je od strane Evropske komisije u okviru Life Long Learning programa. 

MARCH je okupio mrežu od 9 institucija (The British Council, British Science Association, Forum Democrit, Jungvornweg, Science on Society, Education Development Centre, Ciencia Viva, Festival nauke Beograd, Greek Ministry of Education  iz 7 Evropskih zemalja (Velika Britanija, Grčka, Nemačka, Srbija, Litvanija, Bugarska i Portugalija).  

SM-LOGO_new_out (1)

 Ciljevi projekta su:

  • Traganje za najuspešnijim dobrim praksama držanja nastave 
  • Uvođenje metoda za pospešivanje funkcionalnog učenja
  • Interaktivna nastava i aktivno uključivanje učenika u razvoj procesa učenja 
  • Popularuzacija nauke - aktivan upliv nauke u nastavu
  • Pravljenje funkcionalne veze između onoga što se uči i primene

Konkurs je bio otvoren sa idejom da se prijave svi zainteresovani nastavnici koji predaju učenicima uzrasta od 11-16 godina i koji smatraju da imaju dobar primer: aktivnog uključivanja učenika u razvoj procesa učenja ili, dobro prihvaćen metodološki pristup, ili razvijeno - implementirano učilo koje koriste u nastavi, ili imaju ideju za šire uključivanje nauke u škole

Nastavnici sa najboljim metodološkim pristupima će biti nagrađeni odlaskom na međunarodnu radionicu, na kojoj će imati priliku da se takmiče sa najboljim Evropskim projektima iz oblasti interaktivne nastave i tako dobiju šansu da upravo njihov pristup bude uveden u proces implementacije u školske programe širom Evrope.

Izabrano je 20 nastavnika.

Prva radionica je bila održana u Beogradu 6. i 7. marta 2015. godine. Projekat traje do kraja 2016. godine.

Izvođenje projekta je finansirano od strane Evropske komisije (Life Long Learnig program).

LifeLong

Više informacija o projektu na https://sciencemarch.eu.