Pravne napomene

Pišite šta mislite o nama i našem radu. Podnosimo sve vrste dobrih i loših kritika!  kontakt@festivalnauke.org

Pravila korišćenja

Korišćenjem bilo kog dela nocmuzeja.rs odnosno nocmuzeja.org smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korišćenja ove web stranice te prihvataju da koriste sadržaj ove web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

Fotografije na sajtu festivalnauke.org odnosno festivalnauke.rs, koje ilustruju program / sadržaje dešavanja naučnih institucija su poslate od strane samih institucija i objavljene su uz njihovu saglasnost. Festivalnauke.org nije odgovoran za sadržaj tih informacija. Za sva prava na dalje korišćenje, reprodukciju ili moguće kršenje autorskih prava, molimo vas da nam se obratite.