ŠTA

Životne faze i fazni prelazi - termodinamika

Mala naučna binaFizika
GDE
KO
, Mihailo Mirković - Prva beogradska gimnazija
KADA
29.11.2018. u 13:00 , 30.11.2018. u 17:00 , 01.12.2018. u 16:00 , 02.12.2018. u 14:00

Supstance se u prirodi javljaju u tri osnovna agregatna stanja: čvrstom, tečnom i gasovitom. Svako od ovih stanja karakteriše određen raspored atoma, odnosno molekula, što uslovljava njihove osobine. A da li ste se ikada zapitali koje su to osobine?

Ako ne znate odgovor na ovo pitanje treba li da vam kažemo da su privlačne sile između čestica (molekula, atoma ili jona) u čvrstom telu veoma jake, i da one ne mogu da se kreću, već samo osciluju oko svojih ravnotežnih položaja? Mi imamo jos mnogo ovako "teških" pitanja i možemo do sutra da vam pričamo priče koje možda ne razumete, ali to ne želimo. Ideja nam je da vam pokažemo da su sve ove stvari krajnje lake i jednostavne, i mogu biti krajnje razumljive ako se prikažu uz koji eksperiment, ili više njih. Videćemo.