Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučno-istraživačka institucija, sa tradicijom dugom 95 godina. Tokom prethodnih decenija rada, razvoja i evolutivnih promena dostigao je sadašnju organizacionu formu, čija je dominantna karakteristika postojanje četiri segmenta: Odseka za šumarstvo; Odseka za TMP (tehnologija, menadžment i dizajn nameštaja i proizvoda od drveta); Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu; Odseka za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Počevši od 2009. godine, Fakultet je punopravni član asocijacije evropskih Šumarskih fakulteta. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu upravlja sa dve značajne prostorne celine, Nastavnom Bazom Goč i Nastavnom Bazom Debeli Lug, kao i Arboretumom na okućnici Fakulteta. Osnovna namena Nastavnih Baza ogleda se u realizaciji terenske/praktične nastave, kao i naučno-istraživačkih aktivnosti u oblasti šumarstva. Arboretum Šumarskog fakulteta je 2011. godine proglašen za zaštićeno prirodno dobro (spomenik prirode), posle čega je deo sredstava za funkcionalno korišćenje obezbedio Grad Beograd.

http://www.sfb.bg.ac.rs