RE CAN Fondacija

RE CAN Fondacija

RE CAN Fondacija - RE CAN Fondacija za reciklažu limenki za piće je aktivna lokalno od 2005. godine i osnovana je kao neprofitna organizacija od strane Ball Packaging Europe, Beograd - Fabrike za proizvodnju limenki. Cilj RE CAN Fonda je da promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom, da učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima potrošača kao naučeni konačno uobičajen model ponašanja. Solagro Tim je “smartcity” startap koji se bavi stvaranjem i implementacijom novih rešenja u oblasti reciklaže ambalažnog otpada. Kroz inovativan pristup i gejmifikaciju procesa reciklaže pravimo sistem koji motiviše ljude da recikliraju čineći ga dostupnim za svakoga!

http://svakalimenkaseracuna.rs/