Pedagoški muzej

Pedagoški muzej

Pedagoški muzej je jedna od najstarijih muzejskih ustanova u Srbiji,osnovana  1896.  godine  od  strane  Učiteljskog  udruženja  Srbije.Osnovan je  sa zadatkom da pribira i čuva nastavna sredstva i svedrugo što ima pedagoške i istorijske vrednosti za osnovne škole iučitelje. Stalna muzejska postavka, otvorena za javnost 07. 12. 2007.godine, jedina te vrste kod nas, bogatstvom izloženog materijala,dokumenata,  fotografija,  maketa,  udžbenika,  učila,  učeničkih  inastavničkih radova, pruža potpunu sliku o razvoju srpskih škola odsrednjeg veka do 1991. godine.

http://www.pedagoskimuzej.org.rs/