OŠ „Stevan Sinđelić“ Beograd

OŠ „Stevan Sinđelić“ Beograd

Škola je osnovana 24.juna 1955. godine, iako osnovana u vreme posleratnog Beograda sa ponosom dobija ime besmrtnog srpskog junaka 16. septembra 1955. Od tada do danas đaci ove škole svake godine donose nagrade sa takmičenje i smotri svih nivoa i predmeta. Ozbiljnost rada i timski duh koji odiše u kolektivu i među učenicima može se najbolje ogledati u uspešnoj međunarodnoj saradnji kako zaposlenih tako i same institucije sa institucijama iz oblasti obrazovanja.

http://ssindjelic.edu.rs