Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju osnovana je na Filozofskom fakultetu 1974. godine. Oblasti istraživanja i interesovanja njenih istraživača su percepcija, psiholingvistika, kognitivna psihologija, eksperimentalna estetika i računarska lingvistika. Dosada su saradnici Laboratorije objavili i saopštili preko 800 radova u domaćim i stranim časopisima i nanaučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. U okviru Laboratorije nalazi se Zbirka starih naučnih instrumenata koju čini osamdesetak instrumenata iz 19. i sa početka 20. veka.

http://lepns.psihologija.edu.rs