Klub studenata arheologije

Klub studenata arheologije

Klub studenata arheologije je nevladina organizacija koja okuplja studente arheologije Univerziteta u Beogradu. Cilj nam je da unapređujemo znanje naših kolega o struki, kao i da promovišemo arheologiju u društvu. Osnovali su ga studenti arheologije 2009. godine i od tada Klub neprestano radi na promovisanju arheologije. Do sada smo organizovali međunarodnu arheološku studentsku konferenciju STARCO 2013. godine, stručne ekskurzije do Lepenskog Vira, Golupca, Sremske Mitrovice u Srbiji, Krapine u Hrvatskoj i Ohrida Makedoniji. Takođe Klub je pravio mnoge interaktivne izložbe na fakultetu, u studentskom kulturnom centru i drugim izložbenim prostorima gde smo izlagali arheološki materijal, studentske filmove, 3d animacije i arheološke rekonstrukcije nekih predmeta ili procesa u prošlosti. Klub sarađuje sa katedrom za arheologiju kao i sa drugim katedrama i organizacijama na fakultetu poput Kluba studenata istorije i Kluba studenata etnologije i antropologije. 2013. godine Klub je učestvovao u seminaru Arheologija i turizam koji je organizovala organizacija Mladi za turizam gde smo sa strane struke ukazali na turizam kao jedan aspekt promocije našeg arheološkog nasleđa, arheološke struke i kao potencijalni način priliva novca u državnu kasu. Klub trenutno priprema nove izložbe, organizuje studentsku ekskurziju i priprema igre i predavanja za širu javnost.

http://www.f.bg.ac.rs/stud_organizacije/KSA