Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Institut za biološka istraživanja„Siniša Stanković“ (IBISS)je institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju koji je osnovan1947. godine. Od svog osnivanja do danas osnovna delatnost istraživača u Institutuje naučnoistraživački rad u oblasti biologije, alipored toga i širenje naučnih saznanja u različitim oblastima biologije:od biohemije, molekularne biologije i fiziologije do ekologije izaštite životne sredine.

http://www.ibiss.bg.ac.rs