Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet jedna je od najeminentnijih akademskih ustanova u Srbiji, referentna u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u oblasti hemijskih nauka. Ova značajna, odgovorna i prestižna pozicija stečena je kvalitetnim obrazovnim programima na osnovnim, master i doktorskim studijama i istraživačkim radom čiji su rezultati na nivou vrhunskih evropskih i svetskih dostignuća. Nastavnici i saradnici Hemijskog fakulteta organizovani su u okviru šest katedara - analitičku, opštu i neorgansku, organsku, primenjenu hemiju, nastavu hemije i biohemiju. Osim toga u sastavu fakulteta nalazi se Centar izuzetnih vrednosti za molekularne nauke o hrani, Inovacioni centar, Centar za računarsku hemiju i bioinformatiku i Centar zahemiju životne sredine i zaštitu životne sredine. Nastava na Hemijskom fakultetu izvodi se u okviru devet akreditovanih programa, i to na programima Hemije, Biohemije i Hemije životne sredine na osnovnim studijama, na programu Nastave hemije na integrisanim akademskim studijama, na programima Hemije, Biohemije i Hemije životne sredine na master akademskim studijama i na programima Hemije i Biohemije na doktorskim akademskim studijama. Kvalitetu obrazovnih programa Hemijskog fakulteta značajno doprinose vrhunski naučni rezultati nastavnika i saradnika, koji se ogledaju u preko 600 radova objavljenih u međunarodnim časopisima proteklih pet godina, od čega je više od polovine u časopisima vrhunskog renomea, kao i uspešnoj saradnji sa međunarodnim naučnim i obrazovnim institucijama i kontinuiranom stručnom usavršavanju u inostranim referentnim institutima i fakultetima. Hemijski fakultet jedna je od članica koja značajno doprinosi položaju i prepoznatljivosti Univerziteta u Beogradu u svetu.

http://www.chem.bg.ac.rs