Filiki Heterija

Filiki Heterija

Filiki Heterija je studentska organizacija pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, osnovana sa ciljem da promoviše kulturu, istoriju, interdisciplinarnost i organizuje naučna predavanja, tribine i kulturne manifestacije.

www.filikiheteria.com