Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Farmaceutski  fakultet  osnovan  je  kao  samostalna  visokoškolska ustanova  19. oktobra 1945. godine, a od 1939. godine bio je odsek Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Misija Farmaceutskog fakulteta je da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske i medicinsko-biohemijske delatnosti. Na Farmaceutskom fakultetu postoje dva studjska programa: Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija. Farmaceutski fakultet je član Internacionalnog udruženja farmaceuta (International  Pharmaceutical  Federation, FIP), a  od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP). Na  Farmaceutskom  fakultetu  postoji  veći  broj  organizacija, koje omogućavaju  studentima  da  se  bave  različitim  vannastavnim aktivnostima.  Jedna  od  njih  je  i Centar za naučno-istraživački rad studenata, koji svake godine ima značajnu ulogu u kreiranju postavke Fakulteta na Festivalu nauke i sličnim manifestacijama.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs