Društvo za Neuronauke Srbije

Društvo za Neuronauke Srbije

Društvo za Neuronauke Srbije (DNS) okuplja oko 150 članova koji rade u svim oblastima neuronauka u okviru naučnih projekata na teritoriji Srbije. Društvo aktivno promoviše neuronauke u Srbiji, a predstavlja i rad srpskih neuronaučnika u svetu. DNS ima aktivnu studentsku sekciju, i član je Federacije evropskih društava za neuronauke (FENS).

http://www.srneurosoc.ac.rs