Crveni krst Beograd

Crveni krst Beograd

Srpsko društvo Crvenog krsta osnovano je 6. februara 1876. godine. Inicijativu za osnivanje pokrenuo je dr Vladan Đorđević, a istogdana, formiran je i mesni odbor za grad Beograd, danas Crveni krst Beograd. Misija Crvenog krsta je ublažavanje ljudske patnje, a nacionalno društvo ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti. Zakonom o Crvenom krstu Srbije bliže je definisan rad i delovanje organizacije kroz poverena javna ovlašćenja: motivacija građana za dobrovoljno davalaštvo krvi, pokretanje, organizovanje i sprovođenje ili učestvovanje u redovnim i vanrednim akcijama solidarnosti u Republici Srbiji za pomoć ugroženim licima, osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći i priprema i odgovor na nesreće. Rad Crvenog krsta Srbije se bazira na osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a principi su humanost, nepristrasnost, neutralnost, dobrovoljnost, jedinstvo, nezavisnost i univerzalnost. Osnovnu pokretačku snagu Crvenog krsta Srbije čine volonteri koji svoje vreme i rad ustupaju u korist ugroženih lica kojima je neophodna pomoć.Zahvaljujući njima, realizuje se većina programskih aktivnosti Crvenog krsta Srbije.

http://www.crvenikrst011.org.rs