Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata (CSNIRS) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je volonterska organizacija koja za cilj ima okupljanje studenata i njihovo organizovano uključivanje u naučno-istraživački rad koji se odvija na Medicinskomfakultetu. Organizovanje radionica gde studenti medicinskog fakulteta mogu da nauče znanja i veštine koje se manje obrađuju u sklopu redovnog programa. Kao i promociju medicinskih nauka i samog fakulteta među ostalim građanima, posebno srednjoškolcima kroz učešće na festivalima nauke i sajmovima obrazovanja. Ova volonterska organizacija za cilj ima okupljanje studenata i njihovo organizovano uključivanje u naučno-istraživački rad koji se odvija na Medicinskom fakultetu, a pod pokroviteljstvom istaknutih profesora i naučnih radnika. Kroz organizovanje tribina, mini-simpozijuma, kongresa, i druge aktivnosti, članovi CSNIRS-a pomažu studentima Medicinskog fakulteta da naprave „prvi korak“ u nauci.

http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/studenti/sekcije_stud_parlamenta/csnirs/