Centar za naučno-istraživački rad studenata Biološkog fakulteta (CNIRS BF)

Centar za naučno-istraživački rad studenata Biološkog fakulteta (CNIRS BF)

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu danas, sa svojih 150 nastavnika, saradnika i istraživača i preko 1600 studenata, predstavlja najveću visokoškolsku ustanovu bioloških nauka u Srbiji i jedan je od najznačajnijih nosilaca bioloških istraživanja u zemlji. Nastavnici i saradnici koji se aktivno bave naučno-istraživačkim radom, kao i dobro opremljene laboratorije i istraživački centri, pružaju studentima ne samo najsavremenija biološka znanja, već i široko polje naučno-istraživačkog usmeravanja od samog početka studija. Kroz saradnju sa brojnim naučnim institutima i srodnim fakultetima, kako u izvođenju nastave tako i u naučno-istraživačkom radu, Fakultet omogućava studentima sticanje istraživačkog-iskustva i izradu doktorata iz praktično svih oblasti biologije, što je velika prednost u odnosu na druge univerzitetske centre u zemlji. CNIRS BF kao glavni cilj ima zadatak da omogući zainteresovanim studentima osnovnih akademskih studija da svoja praktična iskustva steknu kroz laboratorijski i terenski rad pod mentorstvom nekog od naučnika sa Biološkog fakulteta i instituta koji budu sarađivali sa Centrom i da svoje rezultate podele sa drugim kolegama kroz učešće na naučnim skupovima. Pored toga CNIRS BF organizuje stručno usavršavanje i naučno-popularne manifestacije za studente svih nivoa studija na Fakultetu.

www.bio.bg.ac.rs