CNIRS Stomatološkog fakulteta

CNIRS Stomatološkog fakulteta

Centar za naučnoistraživački rad studenata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je dugi niz godina sekcija Studentskog parlamenta Stomatološkog fakulteta. Danas predstavlja volontersku organizaciju edukativnog karaktera, koja okuplja studente sa osnovnim ciljem da promoviše nauku među studentima, kao i da im pomogne u savladavanju prvih koraka u izradi studentskih naučnoistraživačkih radova. Centar je namenjen najvrednijim studentima koji žele da steknu veća znanja u odredjenim oblastima koja prevazilaze okvire nastavnog programa. Na taj način se objedinjuje saradnja izmedju stundenata i profesora kao i počecidoprinosa nauci.

https://www.facebook.com/CNIRS-Stomatolo%C5%A1ki-fakultet-289550817910652/