Aquaria Life - Javni akvarijum i tropikarijum

Aquaria Life - Javni akvarijum i tropikarijum

Udruženje građana "Aquaria life" postoji od 2013. godine, a od aprila 2015. godine formiramo "Javni akvarijum i tropikarijum Beograda" sa preko 100 akvarijuma, terarijuma, paludarijuma i dvorišnih jezeraca. U našoj kolekciji su životinje i biljke sa raznih strana sveta. Ideja nam je da deci i omladini podignemo ekološku svest i pokažemo ribe iz Save i Dunava, korale iz Crvenog mora, ribe iz afričkih jezera, organizme iz Jadranskog mora, ribe iz Amazona, ali i reptile sa nekoliko svetskih destinacija. Akcenat u našim edukativnim aktivnostima je upoznavanje sa njihovim uticajem na održanje ekosistema globalno i u podnebljima odakle potiču. U našoj kolekciji imamo organizme o kojima deca osnovnih i srednjih škola proučavaju u okviru školskog programa, ali i fakultetski program Biološkog i Veterinarskog fakulteta.

http://www.javniakvarijum.rs