Atomi i molekuli

PRIKAŽI VIŠE

Prednost prirodnih nauka je ta što sve što se objašnjava može i praktično da se pokaže. Mana je što određeni ogledi zahtevaju i određene, neretko zahtevne uslove da budu izvedeni.

Uslovi podrazumevaju skupu opremu, skupe hemikalije, zaštitu za učesnike i posmatrače i slično. Virtuelni svet nam pruža bezbednost, a programerske alatke predstavljaju odličnu simulaciju, svima dostupnu, koja imitira rad skupih instrumenata i opreme.

Zaplovimo u svet hemijske teorije prikazane kroz simulacije u kojima možete da učestvujete od kuće, menjate parametre, uslove u kojima se ogledi odvijaju i da u realnom vremenu pratite promene koje ste vi inicirali!

Krenimo od osnove – atoma, molekula, struktura:

Atom se smatra osnovom građom svih manje ili više komplesknih molekula, potom organa, stvari i slično. Hajde da gradimo molekule:

 

Sledeći korak, nakon atoma, jeste da izgradimo nešto veće strukture – molekule:

 

Molekuli koje smo izgradili u prostoru zauzimaju tačno određeni položaj koji uvek prati pravila kojim se podvrgavaju svi molekuli. Molekuli imaju uglove koje zaklanjaju atomi i veze koji ga čine, imaju geometrijsku strukturu i tako dalje. Pogledajmo kako to izgleda u prostoru: