Lab

Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
Šumarski fakultet
Šumarski fakultet
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Visoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu
Visoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu
 EGEA – Evropska geografska organizacija za studente i mlade geografe, entitet u Beogradu
EGEA – Evropska geografska organizacija za studente i mlade geografe, entitet u Beogradu
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“,Univerzitet u Beogradu
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“,Univerzitet u Beogradu
Geografski institut „Jovan Cvijić“ Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd
Geografski institut „Jovan Cvijić“ Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd
BCS Professional d.o.o.
BCS Professional d.o.o.
 Geološko i hidrometeorološka škola Milutin Milanković i rudarsko-metalurški Fakultet
Geološko i hidrometeorološka škola Milutin Milanković i rudarsko-metalurški Fakultet
Institut za primenu nuklearne energije – INEP, Zemun
Institut za primenu nuklearne energije – INEP, Zemun
Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
Nacionalni kriminalističko-tehnički centar (NKTC)
Nacionalni kriminalističko-tehnički centar (NKTC)
Gimnazija „Sveti Sava“, Požega
Gimnazija „Sveti Sava“, Požega
Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
OŠ „Vuk Karadžić“, Pirot
OŠ „Vuk Karadžić“, Pirot
„ABOBA“, studenti istraživači
„ABOBA“, studenti istraživači
OŠ „Vojislav Ilić Mlađi“, Hum
OŠ „Vojislav Ilić Mlađi“, Hum
Univerzitet Lund
Univerzitet Lund
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Laboratorija za eksperimentalnu prihologiju, Filozofski fakultet
Laboratorija za eksperimentalnu prihologiju, Filozofski fakultet
Francuski institut u Srbiji
Francuski institut u Srbiji
 RE CAN
RE CAN
EkoFON - Studentska ekološka organizacija Fakulteta organizacionih nauka
EkoFON - Studentska ekološka organizacija Fakulteta organizacionih nauka
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Učiteljski fakultet Univeziteta u Beogradu
Učiteljski fakultet Univeziteta u Beogradu
AKM Edukacija
AKM Edukacija
Klub studenata arheologije
Klub studenata arheologije
Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Centar za promociju nauke
Centar za promociju nauke
Biološko-istraživačko društvo „Josif Pančić“, Biološki fakultet
Biološko-istraživačko društvo „Josif Pančić“, Biološki fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
CIRKUS LUMINESENZ (Austrija)
CIRKUS LUMINESENZ (Austrija)
Prirodno matematički fakultet, Novi Sad – Departman za matematiku i informatiku
Prirodno matematički fakultet, Novi Sad – Departman za matematiku i informatiku
SFERA, Centar za popularizaciju nauke, obrazovanje i unapređenje naučnog novinarstva
SFERA, Centar za popularizaciju nauke, obrazovanje i unapređenje naučnog novinarstva