ŠTA

Slonova surla

EkspertinejdžeriRobotika
GDE
KO
Centar za robotiku, Institut "Mihajlo Pupin" Beograd

Neverovatan, kroz evoluciju formiran, biološki organ u formi nekakvog nastavka - da, to je slonovska surla! Ima funkciju nosa, ruke, creva za tečnost, slamke, a služi i kao - truba. Surla je već dugo inspiracija istraživačima i inženjerima, koji se trude da naprave tehnički uređaj koji bi imao takvu višefunkcionalnu ulogu.

I tra-ta-ta-ta-ta... evo je! Savitljiva robotska ruka sa senzorima, led-osvetljenjem na vrhu i malom hvataljkom (štipaljkom), tzv. zmija-robot predstavlja tanak hiperredundantni multiartikularni mehnizam, ili jednostavnije rečeno - višesegmentni savitljivi mehanizam.