ŠTA

Raspevane cevi

EkspertinejdžeriAkustika
GDE

Kako se na duvačkim muzičkim instrumentima proizvodi zvuk i kako jednostavno sami možete da napravite male orgulje ili neki drugi željeni instrument? Zašto je flauta cilindričnog oblika, a klarinet i oboa konusnog, takođe, zašto flauta i frula nemaju zvono na kraju cevi, a saksofon i truba imaju, i napokon, zašto neki instrumenti imaju rupice, neki drugi ventile, a neki treći klizajuću cev? Koja je razlika u zvuku između instrumenata rane epohe i današnjice i folklornih instrumenata i instrumenata simfonijskog orkestra? 

Na sva ova pitanja dobićete tačne, precizne i muzičke odgovore. Muzička akustika je nauka koja se bavi izučavanjem muzičkih instrumenata. Muzičkih instrumenata ima mnogo i veoma su različiti, ali se ipak mogu uočiti određene zakonitosti prema kojima se dobija zvuk svirajući ih. Dodjite da ih vidite, slušate i probate.
E da, da li vam znači nešto kad kažemo: „Svirka po PVC cevima“? Naštimujte se, jer čeka vas odlična žurka.
A sve na naučnoj osnovi.