ŠTA

Inspiracija Teslom za buduća pokoljenja

EkspertinejdžeriIstorija nauke
GDE
KO
Muzej Nikole Tesle, Krunska 51, Beograd

Koliko znate o Teslinim izumima? Zahvaljujući njegovim patentiranim principima koji imaju vanvremensku vrednost, o Tesli često govorimo kao o čoveku koji je izmislio XX vek. 

Nikola Tesla je bio vizionar i naučnik, a ova izložba prikazuje širinu njegovih ideja i izuma u domenu energije, počev od patenata koji su osnova polifaznog sistema, preko eksperimenata u oblasti visokofrekventnih struja i bežičnog prenosa energije, do alternativnih obnovljivih izvora energije.
Ovi izumi su našeg najznamenitijeg naučnika učinili čovekom van vremena, nenadmašnim genijem koji je osvetlio svet i podario čovečanstvu veliki broj pronalazaka koji su promenili način života svih ljudi na planeti.